top of page

Kalite Standartlarımız

  • Müşteri isteklerini üretim, tesis ve hizmet aşamalarında tam olarak karşılamak,

  • Kalite sistemini ve süreçlerini sürekli geliştirmek,

  • Sistemi verimlilik artışı doğrultusunda çalıştırarak maliyetleri düşürmek,

  • Yan sanayicilerimizin kalite seviyelerini arttırarak firmamızda kalite muayene safhasını sıfıra indirmek,

  • Tüm şirket personelimize orijinal fikirlerini gerçekleştirecek, topluma katkıda bulunabilecekleri bir ortam ve fırsatlar sunmak,

  • Çalışan memnuniyeti olmayan bir işletmede müşteri memnuniyeti sağlanamaz" düşüncesi ile çalışan memnuniyetini arttırmak,

  • Çalışma sırasında iş kazasına sebebiyet verecek riskleri ortadan kaldırmak,

  • Doğal kaynaklar ve enerji kullanımını azaltıp çevre bilincine önem veren bir şirket olarak faaliyetlerimize devam etmek,

  • Bu doğrultuda yapılacak faaliyetler iç/dış müşteride güven duygusu oluşturarak, rekabet gücümüzü arttıracak, iç ve dış pazarlardan daha büyük bir pay almamızı sağlayacaktır.

ISO 9001 sertifika
Alcumus ISOQAR yönetim sertifikası
bottom of page